advertica-default-slider-image

ACKwadraat | Anja Clement Advies & Consultancy

Professionals in de gezondheidszorg, welzijnswerk of bij gemeenten worden overspoeld met stelselwijzigingen. In de dagelijkse praktijk moeten organisaties en hun medewerkers hun weg vinden in een woud van nieuwe taken, andere opdrachtgevers, bredere samenwerkingsverbanden en vaak nog onduidelijke financieringsstromen.

Kortom verandering lijkt de enige constante.

ACkwadraat kan advies, projectleiding en ondersteuning bieden bij de implementatie van die noodzakelijke innovatieve veranderingen. Daarnaast biedt ACkwadraat ondersteuning bij het ontwikkelen van een missie/visie binnen nieuwe maar ook oude samenwerkingsverbanden.


Ervaring

De functies van SPV in de huisartsenpraktijk, zelfstandig behandelaar binnen de GGZ-hulpverleningheb ik jarenlang gecombineerd met projectleiderschap voor diverse eerstelijns GGZ- projecten. Met deze gecombineerde ervaring heb ik vervolgens drie jaar gewerkt als GGZ-regioadviseur bij de regionale ROS Rose-Phoenix/Robuust.

De gerichte scholing en de opgedane werkervaring als adviseur in combinatie met mijn werk als zelfstandig behandelaar binnen de GGZ-hulpverlening vormen nu de basis voor het zelfstandige projectleiderschap voor innovatieve GGZ-projecten binnen eerste en/of tweedelijns GGZ-hulpverlening.
Daarbij geldt mijn uitgebreid en zorgvuldig opgebouwde en onderhouden regionale netwerk binnen de GGZ als verbindend element.

Ik ben adviseur, projectleider, procesbegeleider en programmamanager in de zorg- en welzijnssector.
Mijn drijfveer is om met diverse partijen een product of programma op te zetten of een idee uit te werken, waarbij er gewerkt wordt vanuit intrinsieke motivatie. De positie van de klant, patiënt, cliënt, bewoner of burger staat daarbij steeds centraal.

In de zorg draait het voor mij vooral om mensen in hun waarden laten, aansluiten bij wat de persoon zelf wil en daarbij zoveel mogelijk inzetten op eigen kracht en kwaliteit. Ik werk klantgericht, met een scherp oog voor de kansen die er liggen, om die zoveel mogelijk te benutten. Mijn klanten beoordelen mij als doortastend en steeds gericht op resultaat. Ik werk op een zorgvuldige en transparante manier met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Als ervaren netwerker weet ik partijen bij elkaar te brengen en te houden.

Doet u vooral een beroep op mij als u op zoek bent naar een kartrekker, klankbord, begeleider of projectleider.

  • Dan kan het gaan om een zoektocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum of rondom een inhoudelijk thema.
  • Dan kan het gaan om advies over welke richting u in het licht van ontwikkelingen of beleidswijzigingen op zou kunnen.
  • Dan kan het gaan om de behoefte aan verbetering van uw kwaliteit van handelen of om andere vragen of innovatieve ideeën.

Opdrachten en Resultaten

Ypse

Voor de Reinier van Arkelgroep, ‘s-Hertogenbosch, heb ik van juli 2012 tot maart 2014 gewerkt als projectleider Basis-GGZ.

Opdracht was kartrekker te zijn in het realiseren van een nieuwe eerste lijns organisatie dichtbij huisarts en burger.

Resultaat: vanaf april 2013 Is deze nieuwe eerste lijns organisatie met de naam Ypse operationeel. Het is een jonge nog groeiende organisatie die dichtbij burger en huisarts een uitgebreid GGZ-hulpaanbod biedt binnen de generalistische basis-GGZ. Daarnaast is Ypse een actieve ketenpartner binnen het GGZ-samenwerkingsnetwerk

Deze opdracht is in maart 2014 afgerond.
www.ypse.nl

HASPEL

Voor huisartsenstichting HASPEL, ‘s-Hertogenbosch, ben ik inhoudelijke projectleider gedurende de implementatiefase van het zorgprogramma depressie.

Aanpak: bij tien huisartspraktijken wordt er samengewerkt binnen een nieuw uitgeschreven zorgprogramma. Alle professionals zijn geschoold op het gebied van signalering, verwijzing en behandeling. Het gehele proces wordt zorgvuldig bewaakt en gevolgd via de PDCA-cyclus.

Resultaat: zorgprogramma depressie is geimplementeerd binnen eerste lijns DBC depressie

Dit traject loopt tot april 2016
www.haspel-poh.info

Synchroon

Voor zorggroep Synchroon ben ik projectleider voor het ontwikkelen en implementeren van de regionale Basis-GGZ.

Aanpak: het stimuleren van de verdere uitrol van de POH-GGZ-module door het delen van kennis en kunde. Het ontwikkelen van een samenwerkingsnetwerk op inhoudsniveau zoals het organiseren van een intergraal GGZ-ketenprogramma, afstemming van screening en monitoringsinstrumenten, E-health-programma, consultative, groepsinzet etc.

Resultaat: Regionaal en integraal GGZ-ketenprogramma waarbinnen met diverse ketenpartners samen gewerkt wordt startend vanuit wonen, welzijn tot aan de specialistische GGZ.

Dit traject is een dynamisch proces en ontwikkelt zich verder.
www.synchroon.info

Chronos

Voor de zorggroepen Chronos en Beroemd ben ik op freelance basis programmaleider Basis-GGZ.

Aanpak: het stimuleren van de verdere uitrol van de POH-GGZ-module door het delen van kennis en kunde. Het stapsgewijs ontwikkelen van een regionaal GGZ samenwerkingsnetwerk.
In dit kader ben ik ook deelprojectleider; ‘ontwikkelen van een integraal GGZ-ketenprogramma’.

Resultaat: Regionaal samenwerkingsnetwerk passend binnen de Basis GGZ.
Dit traject is een dynamisch proces en ontwikkelt zich verder.
www.wegwijsindebasisggz.nl

Fontys

Voor Fontys Hogeschool Eindhoven.
Aan de Post-HBO-opleiding POH-GGZ ben ik als free-lance docent verbonden.
www.fontys.nl

Willemshuys

Behalve als zelfstandig projectleider ben ik ook werkzaam als Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige. Ik werk daarin samen met vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten binnen het Willemshuys in ‘s-Hertogenbosch.

Met dit zorg-inhoudelijke werk blijf ik als projectleider voortdurend verbonden met uiteindelijk de basis van de hulpverlening: de cliënt.
www.willemshuys.nl